Moció per a la retirada del projecte de centre d'acolliment Misericòrdia