On és el català en el festival d´estiu?


Com cada estiu, els gironins i gironines haurem de continuar gaudint de la cultura únicament i exclusiva en llengua castellana. L’oferta programada pel festival d’estiu de la ciutat només contempla la presència del català de forma testimonial en les diferents modalitats artístiques programades.A tall d’exemple, l’oferta de cinema al carrer només té en compte el català en pel·lícules infantils, en una mostra evident de menyspreu envers els i les catalanoparlants que pel que sembla som adults de segona categoria. Un repàs a les cartelleres, i agendes de concerts de la ciutat ens donaran una idea de l’evident reculada del català en l’àmbit cultural. Creiem que és una obligació moral de les institucions potenciar la llengua més feble en els espectacles que programi o subvencioni.


D’altra banda considerem desproporcionat el Festival de Músiques Religioses, una iniciativa al nostre entendre especialment elitista i que s’està cruspint un elevat percentatge del pressupost de cultura. Creiem que des de l’ Ajuntament s’ha de promoure un no mercantilització de la cultura i fer-la més assequible a tothom alhora que cal revaloritzar manifestacions artístiques tant vàlides com l’ skà, el reggae, el rock, el folk... En definitiva, proposem un replantejament del model cultural vigent a la ciutat, així com més suport a les entitats per fer activitats i sobretot tenir en compte les inquietuds i reivindicacions dels joves, entre elles una sala de concerts, encara inexistent a la ciutat.