Consideracions d’actualitat de la CUP- Girona


Darrerament l’ajuntament ha recepcionat per fi l’auditori de Girona. Tal i com la CUP va denunciar reiteradament, s’ha incrementat el pressupost en diverses partides, hi ha hagut endarreriments considerables respecte a la seva construcció,  però ara Girona ja compta amb aquesta infraestructura.A partir d’aquí és lícit demanar a l’equip de govern sota quins criteris es podrà fer ús d’aquesta instal·lació. És evident que Girona compta amb un dèficit en quant a infraestructures per a esdeveniments, locals de reunió  i concerts. Exigim a l’Ajuntament saber si l’auditori es podrà utilitzar amb aquestes finalitats. A més, la ubicació de l’auditori planteja interrogants pel que fa a l’aparcament de vehicles, molt ens temem que el consistori no dubtarà a requalificar terrenys de Les Hortes de Santa Eugènia per a construir-hi aparcaments i serveis. No podem aprovar la gestió del consistori en quan a matèria musical, és cert que Girona compta amb un festival de músiques religioses i s’està apostant fort pel teatre, però d’altra banda no hi ha suport a grups de la ciutat que ni tant sols disposen de locals insonoritzats on poder assajar, com tampoc d’una sala destinada específicament a realitzar-hi concerts. Així ens trobem amb aquell tòpic que diu que els gironins/es si volen escoltar música i divertir-se han d’emigrar de la seva ciutat.D’altra banda, la CUP  va presentar una moció a l’Ajuntament demanant que  a la programació d’estiu que organitza el tripartit “progressista i catalanista” es tingués  més consideració per la presència del català a les pel·lícules que es programen a l’estiu per part de l’Ajuntament,  com també demanàvem que al cinema Trufautt les pel·lícules fossin subtitulades en català.També ha saltat a l’escena pública, aquestes darreres setmanes que al barri de Sant Narcís s’ha eliminat l’única pista descoberta de la qual disposava el barri per a poder practicar esport. Sembla que el soroll interferia en la convivència i en la tranquil·litat de la qual òbviament han de fruir tots els ciutadans. Però veiem com aquesta decisió s’ha pres de manera unilateral sense tenir en compte l’associació de veïns de Sant Narcís que demanava poder negociar una solució que evités la desaparició d’aquest equipament. Per tant, tot i les propostes del tinent d’alcalde de la nostra ciutat, el senyor Francesc Ferrer per a crear figures de participació perquè la gent s’impliqui en el dia a dia de la ciutat, des de l’Ajuntament no es té en compte el parer de l’associació de veïns que defensa els interessos d’un barri de 15.000 habitants en la definició de les  infraestructures que afecten a la gent del mateix barri. Això és una mostra del doble joc al qual ja estem acostumats per part de l’equip de govern. D’una banda ens demanen implicació i de l’altra no se’ns escolta. Recordem també que ja va ser desestimada per l’Ajuntament una al·legació al reglament de participança presentada per la CUP en la qual demanàvem que s’aprovés el dret d’intervenció del públic i organitzacions de qualsevol caire en el ple. Això si, sempre  regulat pel ROM (Reglament Orgànic Municipal). De què te por aquest ajuntament per fer tot el possible per fer callar les veus discordants? o és que tot s’emmarca en la campanya  d’improvisació i de sortir del pas tirant sempre endavant sense escoltar res i a ningú?...Ara ens parlen de l’ AVE i d’un seguit d’obres de comunicació : tren transversal, tram de mercaderies (perilloses?), ampliació de vials, ponts, noves carreteres, etc.. Tot plegat se’ns presenta en forma d’allau de projectes inconnexos (i en algun cas contradictoris) davant el qual a la ciutadania  se’ns fa molt difícil de reaccionar adequadament.  Sembla que hem entrat en una renovada fase de creixement embogit d’infraestructures paral·lel a la frenètica cursa immobiliària. I davant de tot plegat, l’ajuntament no fa altra cosa que veure-les i deixar-les passar, evidentment sense deixar d’anar cobrant les taxes i compensacions corresponents per a mirar d’apuntalar el seu sempre fràgil i deficient sistema de finançament.Des de la CUP venim denunciant de fa temps aquesta situació. Uns governs municipals que no són econòmicament viables si no cedeixen davant la pressió especuladora.   Uns governs municipals que s’omplen la boca de participació ciutadana, i de defensa dels drets de la majoria, però que finalment es pleguen als interessos del poder econòmic.Hem de capgirar aquesta follia. Els ciutadans i les ciutadanes tenim dret a un desenvolupament sostenible per a una veritable millora de la qualitat de vida, i això no ho aconseguirem si no som capaços d’organitzar-nos i de plantar cara als qui no pensen en altra cosa que en enriquir-se ràpidament a costa d’especular amb les necessitats d’habitatge i de mobilitat de la població.Com ja es conegut, les CUP critiquem els actuals processos de reforma (?) dels estatuts, perquè el dret i la necessitat que tenim com a “realitat nacional” és el del lliure exercici del dret d’autodeterminació.  Això que és una necessitat a nivell nacional, també ho és a nivell local. Cal que per part de la ciutadania puguem determinar també com volem que sigui la nostra administració municipal. Hem de poder decidir lliurament quina ha de ser la seva estructura, les seves competències i com s’ha de finançar el seu funcionament. I sobre tot com es garanteix que aquest funcionament sigui democràtic, transparent i veritablement participatiu.Més enllà de la normativa restrictiva imposada pel marc legislatiu espanyol, (i pel marc autonòmic supeditat),  ens cal una nova Carta Municipal per a Girona (cal recordar que abans del Decret de Nova Planta, la nostra ciutat tenia la seva “constitució local” en forma de Carta Municipal).Una nova Carta Municipal feta i decidida per tota la ciutadania,… Aquest també és el compromís de la CUP, com a base de la nostra lluita pel dret d’autodeterminació del poble dels Països Catalans.