La CUP i Maulets organitzen el punt de trobada de Joventut


El proper
divendres 9 de març Maulets i la CUP
de Girona han organitzat una taula de p articipació juvenil a
les 19.00 a L’ Estació – Espai Jove de Girona per
recollir propostes i aportacions per al programa electoral de la CUP.
L’acte s’iniciarà amb l’exposició de les propostes base, elaborades per
Maulets, i seguirà amb les intervencions de Lluc Salellas
(cap de l’ Agrupament Escolta St. Narcís i membre del
SEPC) i Miquel Resclosa (tècnic de
joventut), que encetaran un debat obert, les conclusions del qual seran
integrades al programa de joventut de la candidatura.

Aquest acte
s’emmarca en el conjunt de punts de trobada que la CUP de Girona ha
organitzat durant aquest mes de febrer sobre diferents temàtiques i que
serviran per a l’elaboració del seu programa electoral.


La CUP de Girona organitza un seguit de debats que, sota el nom
de Punts de Trobada, pretenen ser una eina pràctica de participació
ciutadana. Oberts a tothom, en cada Punt de Trobada s'abordaran
diversos aspectes d'un tema en concret per tal de recollir les
aportacions i les conclusions més interessants i innovadores al
programa electoral. Els Punts de Trobada també pretenen ser una eina
de formació col·lectiva, on totes i tots puguem aprendre del
coneixement dels altres sobre la matèria, tant de les persones que
treballen directament en el camp que s’abordarà com de les que hi
tenen una relació més indirecta.


Amb els Punts de Trobada la CUP de Girona pretén
endegar una dinàmica de participació ciutadana que vagi més enllà de
la retòrica. Primer, participació ciutadana en l'elaboració del
programa electoral i, després del 27 de maig, participació ciutadana
en les tasques de la política municipal.

Aquests debats
ciutadans començaran amb una breu exposició sobre el treball
realitzat per la comissió pertinent. Posteriorment, dues o tres
persones que estan treballant en el camp que es tracti ens faran una
breu exposició de les seves opinions i propostes, i a partir d'uns
guions de debat, s'iniciarà la discussió, que quedarà recollida en
un seguit de propostes que també es faran públiques després de la
trobada.

En aquests Punts de Trobada hi pot assistir tothom qui
ho desitgi. Esperem que aquesta sigui una proposta que engresqui a
tothom a venir i dir-hi la seva. Tots i totes som necessàries per
construir una Girona millor.