La ciutat que volemGuillem Terradas, membre de CUP-Girona.Girona té un trànsit de cotxes o flux de circulació de vehicles superior al que li pertoca degut a l’entrada de cotxes dels municipis veïns. Tant de gent que viu fora de Girona i treballa a Girona com de gent que tria la ciutat com a lloc d’esbarjo i que per la falta de serveis a les poblacions veïnes: cinema, àrees comercials, etc…utilitza els serveis que ofereix la ciutat. S’ha d’avançar cap a un model de ciutat més sostenible amb actuacions en transport públic, aprofitament de noves fonts d’energia, i foment de mitjans de transport alternatiu al cotxe.El model de ciutat que proposa la Cup hauria de fer esment en els punts següents: -Sistema d’aparcaments dissuasoris a les afores de la ciutat connectats al centre amb un sistema de transport ràpid i eficaç. Per això es va plantejar la nostra oposició a l’aparcament del c. Emili Grahit. Era una obra que trossejava el carril bici i que produirà molèsties als veïns , així com també farà que el trànsit s’alenteixi en una de les poques vies ràpides de què compta la ciutat. Era molt més útil la via alternativa que proposaven els veïns de la construcció de l’aparcament en el solar situat al davant de la Comandància de la Guàrdia Civil.-Respecte al TGV és evident la necessitat de crear aparcaments de cotxes prop de l’estació que en cap cas s’hauria de construir dintre del nucli urbà. Caldria demanar que el pas del TGV fos soterrat i que la entrada i sortida dels túnels fos molt abans i després del que està projectat. En tot cas s’hauria d’enllaçar l’estació del TGV amb la ciutat amb llançadores semblants a les que hi ha a l’aeroport de Barcelona.- Cal incentivar l’ús dels transports públics i l’ús de la bicicleta en una ciutat en que es poden fer tranquil·lament tots els trajectes a peu. Perquè aquesta sigui una opció realment alternativa hi ha d’haver un carril bici sense trams inconnexes. S’ha de tractar el carril bici com una sola unitat dividint la ciutat en diferents segments i assegurant la connexió entre els diferents barris. Ara per ara circular en bicicleta per la ciutat és un perill, s’ha d’augmentar la seguretat dels ciclistes.- Impulsar el préstec de bicicletes que es podrien llogar per dies. Els aparcaments d’aquests vehicles es podrien situar en punts neuràlgics de la ciutat. Per exemple: a l’estació d’autobusos de Girona per accedir al campus universitari de Montilivi.- Per reduir la despesa econòmica que representa utilitzar diàriament el cotxe privat hi ha la possibilitat de compartir el cotxe amb altres persones que facin el mateix recorregut, degut a que un 75% dels desplaçaments urbans són realitzats per vehicles ocupats per una sola persona. També hi han experiències de gent que treballa a la ciutat i que viu fora que comparteix plaça d’aparcament amb gent que per exemple busca un lloc on tancar el cotxe a la nit. - Tancar la zona centre de Girona al trànsit de cotxes és una necessitat perquè les persones puguin passejar tranquil·lament. El centre ha d’esdevenir una gran zona de vianants(ampliable potser també als ciclistes). - S’ha d’arribar a acords amb les empreses explotadores dels aparcaments privats a la ciutat per tal de crear places d’aparcaments de bicicletes on es pugui deixar la bicicleta a un preu tou i amb total seguretat. Sempre s’ha dit que la gent no té bicicleta perquè no sap on deixar-la. A part últimament s’ha incrementat molt el robatori de peces de bicicletes i de bicicletes senceres aparcades a la via pública.D’altra banda la taxa per aparcar hauria de ser per fraccions d’hora i no per hores senceres. - Cal millorar la accessibilitat a molts edificis públics de la ciutat. Els organismes públics han de tendir sempre, a més de vigilar pel compliment en la legislació vigent, a predicar amb l’exemple i ser models a seguir en accessibilitat. Per posar un exemple l’oficina de Recaptació Municipal es troba en un primer pis sense ascensor i l’accés s’ha de fer des de l’edifici consistorial. A l’edifici de Correus s’hi accedeix per unes escales sense rampa a l’igual que a la delegació d’ Hisenda. - S’ha d’incrementar els semàfors amb senyals audibles per a invidents.- Girona ha de tendir a crear tant places d’aparcament gratuït com zones blaves d’aparcament. Últimament a la ciutat només s’han creat places de pagament i s’han eliminat les poques que hi havia a la ciutat de gratuïtes. Per altra banda les zones blaves no exerceixen la funció per la qual estan dissenyades. Sovint constitueixen aparcaments alternatius per falta d’altres opcions i no són zones d’estacionament limitat.D’altra banda la ordenança municipal de circulació estableix mecanismes pels ens locals per tal de que la grua municipal pugui actuar contra aquells vehicles que s’aparquen en zones blaves sense deixar el corresponent tiquet i que siguin reincidents. L’ajuntament de Girona no està actuant contra aquestes actituds incíviques, en canvi en d’altres casos la grua municipal és menys permissiva amb els cotxes mal aparcats que no destorben el pas d’altres vehicles.-Incentivar l’ús de combustibles biodegradables. Els autobusos municipals han de ser els primers en utilitzar combustible dièsel provinent del reciclatge d’olis de cuina.En aquest cas cal felicitar a l’ Ajuntament per l’adquisició de dos bicicletes elèctriques. Cal que tant aquests vehicles com les bicicletes siguin mitjans de transport utilitzats per exemple per la Policia Municipal quan estiguin fent el servei de patrullatge com a policia de barri.-Tancament de l’accés de vehicles a motor a la zona de les barraques d’agricultors de les Hortes i les ribes del Ter. -Ascensors: En el barri vell de Girona hi ha molts d’edificis que no disposen d’ascensor per accedir als pisos superiors. S’hauria de comptar a donar facilitats a les comunitats de veïns que projectin la instal·lació d’un ascensor. Moltes vegades els inquil.lins no poden fer front a les despeses que els suposa las instal·lació de l’ascensor. Recordem que la població de la tercera edat habita moltes vegades aquestes vivendes del barri vell i són múltiples els problemes de mobilitat que tenen per accedir a casa seva. Són gent amb una pensió mínima i no poden fer front a les despeses.-Bandes rugoses: Sovint s’han instal·lat d’una manera anàrquica i esdevenen veritables nyaps. Han d'estar ben senyalitzats.