Fotodenúncia


Inaugurem aquesta nova secció al web, que amb el nom de Fotodenúncia, pretén recollir diverses denúncies ciutadanes sobre l'estat dels equipaments de la ciutat, carrers, etcètera. Us convidem a que ens feu arribar aquelles queixes que considereu oportunes a l'adreça de correu: girona@cup.cat