La CUP de Girona fa una crida per la inclusió en els casals d'estiu municipals


Amb el període de preinscripcions iniciat, cal plantejar-nos quin model de
casals volemLa CUP valora positivament l'oferta d'enguany de places dels casals d'estiu peró proposa algunes mesures per millorar la qualitat de l'oferta. Entre
aquestes mesures, creiem en la necessitat de fer una aposta per la inclusió
total i sense escrúpols i superar definitivament la integració tèbia que
s'aplica en aquests moments. La mainada de cada barri, al marge de les
seves característiques físiques i psíquiques, hauria de participar amb
plenitud en els casals. En aquest sentit, creiem necessari avançar cap a un
model inclusiu on els nens i nenes amb discapacitat es puguin relacionar amb
plena normalitat amb els seus companys de barri.


És feina de l'escola i dels
casals adaptar-se a les necessitats de cada infant, no feina dels infants
d'adaptar-se a les exigències de l'escola o dels casals.
En segon lloc considerem que els casals d'estiu han d'estar dotats d'un
projecte educatiu clar, coherent i eficaç, que ofereixi una educació en el
lleure de qualitat a tots els nens i nenes de Girona.Perquè això sigui possible cal que els casals estiguin gestionats per
monitors i professionals ben preparats i remunerats justament. De fet,
aquest requisit és indispensable per a dur a la pràctica la inclusió.
Caldrà ampliar les plantilles dels casals amb professionals
especialitzats per crear equips que puguin dissenyar casals
vertaderament inclusius. La veritat és que fins ara tota la
responsabilitat ha estat donada a monitores i monitors mal pagats que,
la majoria, no han rebut cap formació específica per poder atendre a
infants amb discapacitats importants. Tampoc reben prou suport material
ni assessorament suficient per fer aquesta tasca. Per això, tot i el
gran esforç personal que fan i la bona voluntat que hi posen, s'acaben
veient desbordats per la magnitud de la feina. Si l'Ajuntament atengués
aquestes demandes, Girona seria capdavantera (encara que fos només en
les activitats de lleure i no en les polítiques educatives, que no són
del tot competència municipal) en demostrar que la inclusió és
perfectament viable si s'hi posen les ganes i els recursos necessaris.
Per altra banda apel·lem a l'Ajuntament de Girona a posar més atenció
en el procés de preinscripció. S'ha d'oferir la informació adequada a
tots els barris de la ciutat amb la finalitat que ningú quedi exclòs
d'aquestes activitats.