A Girona el Jovent prenem la paraula.Vota CUP!


 Maulets i el SEPC donen suport a la CUP de Girona


 Fa prop de 5 anys naixia la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Girona.
D’aquesta manera, l’Esquerra Independentista gironina es dotava d’un nou
mitjà per seguir avançant cap a la Unitat Popular, cap a la construcció
nacional i social dels Països Catalans, en aquest cas des de la lluita
municipal.
Durant aquests 5 anys, i després de l’experiència de les eleccions
municipals de 2003, la CUP de Girona no ha deixat mai de treballar amb
l’objectiu d’esdevenir un mitjà útil per tots els gironins i totes les
gironines amb voluntat vertaderament transformadora i rupturista.
La CUP ha estat al costat dels treballadors i de les treballadores, de les
entitats veïnals, dels col•lectius de base, ha vetllat pel foment de la
nostra llengua, el català, i per la protecció i defensa de l’entorn natural
de Girona. La CUP ha fomentat també la participació ciutadana real i una
cultura popular, i s’ha fet seves sempre les reivindicacions del jovent de
la ciutat (recollides al seu Programa de Joventut, realitzat per Maulets).
Tant Maulets com el SEPC, organització juvenil i sindicat d’estudiants
(respectivament) de l’Esquerra Independentista, hem treballat colze amb
colze amb les companyes i els companys de la CUP durant aquests 5 anys i
així ho seguirem fent.


Perquè és l’única candidatura que defensa que els
joves puguem participar en l’elaboració de les polítiques que ens afecten.
Perquè és l’única que es deixa estar de polítiques d’aparador i és capaç
d’afrontar qüestions bàsiques com l’habitatge o el món laboral des d’una
òptica valenta i radical. Perquè és l’única que aposta pel jovent, que
percep la necessitat d’espais que tenim i que té prou confiança en nosaltres
com per potenciar el teixit associatiu i les nostres iniciatives. I també,
perquè és l’única que entén la lluita municipal de base com una peça clau
per al nostre alliberament social i nacional.
És per tot això que Maulets, el jovent independentista revolucionari, i el
SEPC (Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans), volem mostrar el nostre
suport absolut a la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Girona.
Així, fem una crida al jovent gironí a confiar el seu vot a la CUP de Girona
a les eleccions municipals del proper 27 de maig.
Perquè a Girona, d’una vegada per totes,
EL JOVENT PRENEM LA PARAULA.


Maulets, el jovent independentista revolucionari
SEPC (Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans)

Punts principals del programa de joventut de la Candidatura d’Unitat Popular
de Girona:
- Reforma del Senat dels Joves ampliant-ne les atribucions, aprofundint en
la democràcia directa i assegurant-ne l’autonomia.
- Apropament dels Centres Cívics al jovent establint mecanismes de gestió i
fomentant-ne l’ús dels espais i recursos.
- Creació d’un centre juvenil, social i cultural polivalent que permeti el
desenvolupament de l’activitat de les diferents associacions i esdevingui un
punt de trobada i un centre d’oci alternatiu per al jovent gironí.
- Despenalització de l’okupació d’espais desaprofitats, entenent aquesta
pràctica com una bona fórmula d’habilitar centres socials i punts de trobada
per a la creació artística i cultural i expressió crítica.
- Millora de les connexions amb els principals centres d’activitat juvenil a
partir tant de la xarxa de transports públics com de les vies de carril
bici.
- Creació de la Borsa Municipal de Treball Jove com a eina pública i
eficient d’intermediació en el mercat laboral que desplaci les ETTs i
asseguri un accés digne al mercat laboral.
- Foment de fórmules alternatives d’iniciativa econòmica com el
cooperativisme juvenil, així com totes aquelles que evitin la reproducció
dels mecanismes d’explotació del capitalisme.
- Establiment i foment de fórmules dinàmiques i alternatives d’accés a
l’habitatge com els habitatges municipals de lloguer per a joves o els
sistemes de lloguer cooperatiu.
- Establiment i consolidació d’un festival anual dedicat a la cultura
juvenil gironina que serveixi de via d’expressió de les diferents activitats
i com a forma de consolidació i enfortiment dels diferents col•lectius
artístics i culturals.