La CUP vol una auditoria per xifrar el deute il·legítim de l’Ajuntament de Girona

La formació considera immoral el pagament de grans quantitats a entitats financeres que obtenen recursos públics gairebé sense interessos, i reclama que s’emprenguin mesures legals reclamar la nul·litat de la part il·legítima del deute municipal

Dilluns el ple de l’Ajuntament de Girona debatrà una moció presentada per la CUP (llegiu-la) en què es demana una auditoria dels comptes per tal d’avaluar i quantificar la part il·legítima del deute municipal, d’acord amb la Plataforma d'Auditoria Ciutadana del Deute i l’Observatori Ciutadà Municipal. En aquest sentit, el grup municipal considera immoral que l’Ajuntament hagi de pagar grans quantitats a entitats financeres que han estat rescatades o que obtenen crèdits provinents de fons públics gairebé a interès 0.

És per això que la moció demana que es considerin il·legítims determinats interessos que actualment ha de pagar l’Ajuntament de Girona, i advoca per emprendre les accions legals necessàries davant la justícia espanyola i internacional per aconseguir la nul·litat d’aquesta part del deute. En aquest sentit, la CUP posa l’exemple del crèdit contret amb el Banco de Santander el 2012 per valor de 4ME amb un interès del 5,25%. La formació argumenta que aquesta entitat obté crèdit provinent de fons públics amb interessos inferiors a l’1%.

La CUP considera “una autèntica estafa i una falta de respecte que aquestes grans entitats financeres s’estiguin enriquint a costa d’esprémer unes administracions públiques que tenen autèntiques dificultats per prestar serveis i garantir els drets bàsics de la ciutadania”, segons ha declarat Jordi Navarro, portaveu de la formació. Navarro també ha defensat l’auditoria com “un acte de transparència imprescindible per tal que la societat gironina conegui quina gestió s’està gent dels seus impostos”.

Mesures al Parlament contra el deute il·legítim

Igualment, els diputats de la CUP han presentat diverses mesures al Parlament de Catalunya en la mateixa línia. Concretament, la formació va fer una interpel·lació al govern reclamant una auditoria del deute, així com una proposta de resolució i una moció que foren desestimades. Actualment la CUP, juntament amb la Plataforma Ciutadana Auditoria del Deute, està fent el seguiment de les operacions financeres de l’administració catalana i està analitzant la naturalesa dels creditors de la Generalitat per determinar l’origen exacte del deute i determinar-ne la part il·legítima.