La CUP demana consultes vinculants per projectes de ciutat que impliquin grans despeses

La formació presenta una moció proposant a l’Ajuntament diverses mesures per incrementar la participació ciutadana i la transparència en la gestió dels comptes municipals

El grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de Girona ha presentat una moció (llegiu-la) demanant la implementació de noves mesures de participació i transparència per tal de fomentar la implicació de la ciutadania gironina en la gestió dels comptes públiques. A més d’algunes propostes que s’haurien d’aplicar en l’elaboració del pressupost d’enguany, al text es proposa que s’iniciï un replantejament a fons dels anomenats “pressupostos participats” de cares a l’exercici 2016 per introduir-hi millores i nous mecanismes.

Una de les principals mesures proposades en la moció, que es debatrà al ple municipal del proper 12 de gener, és la celebració consultes ciutadanes vinculants per a les inversions municipals de caràcter plurianual. Segons la formació, és convenient que aquelles obres i projectes de calat que comportin una despesa extraordinària comptin amb l’aval explícit de la població de Girona.

A la moció també es demana la celebració d’una audiència pública per tal de sotmetre a informació i debat ciutadà el pressupost municipal i les ordenances fiscals del 2015. En l’exercici 2012 ja va celebrar-se un acte d’aquest tipus a instàncies d’una moció de la mateixa CUP, però posteriorment l’experiència no va tenir continuïtat i per això ara el grup municipal demana que es recuperi la iniciativa.

Finalment, una altra de les propostes d’aplicació immediata seria la de publicar en format electrònic, obert i editable el contingut íntegre del pressupost municipal del 2015 al web municipal. Per la CUP, cal fer accessible tota la documentació referent als comptes municipals al conjunt de la ciutadania gironina, i facilitar les eines adequades per tal de tothom pugui comprendre’ls i fer el seguiment de la seva execució.