Informe sobre el pla d'autoprotecció del TAV a Girona