Carta per l'aniversari de l'alliberament de Kobane