Moció de suport als municipis perseguits per haver-se adherit a la declaració de ruptura