Moció conjunta per la municipalització del servei d'aigües