Moció per aplicar clàusules ambientals en la contractació municipal