Moció per fer millores en el transport públic davant la diversitat funcional