Acció en demanda d’un espai cultural jove a la ciutat


La CUP aprofita el darrer ple de la legislatura per sumar-se, amb una ‘tamborinada ’, al clam del món cultural gironí
Amb aquesta acció d’avui hem volgut oferir el nostre suport a les revindicacions que van començar entorn de la Marfà ja fa més de deu anys. Avui, altre cop, recordem que el projecte - de titularitat i gestió municipal i al servei de totes les expressions culturals- encara està pendent. Cap dels grups polític de l’equip de govern han mostrat la més mínima sensibilitat per una situació ben lamentable, que redueix l’oferta cultural de la ciutat als circuits comercials.
Proposem la creació immediata d’un centre cultural on els diferents grups de música i teatre de la ciutat puguin dur a terme les seves activitats. Haurà de comptar tant amb sales d’assaig perfectament equipades i amb un espai central on les diferents associacions de la ciutat puguin realitzar concerts i actuacions de tota mena.El que proposem, doncs, és la
creació d’un espai polivalent a la ciutat per cobrir aquesta mancança.
Dins d’aquest espai polivalent s’hi hauran de trobar també totes les
infrastructures necessàries: escenari, equip de so per poder fer
concerts de tota mena, equips de llum, aules per exposicions i un
estudi d’enregistrament de so. En aquest mateix espai s’hi haurà
d’ubicar d’un hotel d’entitats, entès com un espai comú per a la
comunicació i el desenvolupament del dia a dia de les entitats.
Creiem que aquest espai ha d’estar cogestionat entre l’Ajuntament i les
associacions gironines que treballen en l’àmbit de la música i el
teatre. Cal garantir una fórmula que permeti la gestió directa dels
col•lectius implicats, de manera que el paper de l’Ajuntament es limiti
a la cessió dels recursos i a la dotació d’un equip tècnic que
assessori les associacions.


L'acció va comptar amb la col·laboració dels
Blok Quilombo, els quals durant més de mitja hora van realitzar un
assaig davant les cares d'estupefacció dels diferents grups polítics i
de la policia municipal. Davant la premsa es va denunciar la manca de
sensibilitat de l'Ajuntament cap als diferents sectors que des de fa
més de 8 anys demanen un espai per realitzar concerts. Mostra
d'aquesta mancança la trobem en la recent ocupació del CSA La Ferralla
o en l'èxit de participació dels diferents concerts organitzats durant
l'any a l'aire lliure per diferents entitats culturals de Girona. Per
últim, es va denunciar les complicacions que posa el consistori a
l'hora d'organitzar concerts com és el cas de Maulets que han hagut de
suspendre un concert el dia 19 de maig degut a les traves
burocràtiques imposades per l'Ajuntament i la Generalitat, quan ens
consta que altres entitats de Girona no tenen el mateix tracte
discriminatori per organitzar concerts.