Des de Girona per l´Autodeterminació!


Partint del debat obert sobre el dret a l'autodeterminació que s'ha precipitat en els darrers dies, des de la Candidatura d'Unitat Popular de Girona valorem que cal que des dels Ajuntaments del país, com a administracions més properes als ciutadans i ciutadanes, agafem el paper que ens pertoca i fem les nostres aportacions en aquest debat cabdal per al futur del nostre país.

Entenent que aquest plantejament, tot i que s'ha efectuat de manera poc seriosa, és la via correcta per definir sobiranament el nostre futur com a poble.

Compartint que el poble català ha de poder pronunciar-se lliurement, sense ingerències de cap mena sobre aquesta qüestió, en línia amb la resolució 98/III del Parlament de Catalunya, sobre el dret d'autodeterminació de la nació catalana aprovada el 12 de desembre de 1989, o bé la resolució aprovada l'1 d'octubre de 1998.

Conscients que són molts els ajuntaments del país que , en diverses ocasions, s'han pronunciat favorablement al dret que tenim els ciutadans i ciutadanes dels Països Catalans a exercir el dret a l'autodeterminació.

Davant de les ingerències que estem patint per part del govern espanyol i del Tribunal Constitucional amb l'afer de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Des de la Candidatura d'Unitat Popular proposem:

Consensuar una moció amb tots els grups municipals presents a l'Ajuntament de Girona, on s'insti el Govern de la Generalitat a celebrar un referèndum per l'autodeterminació.

La CUP es posarà en contacte els propers dies amb els portaveus de tots els grups municipals per tal de celebrar una reunió i elaborar una moció conjunta amb la voluntat que sigui debatuda i aprovada per unanimitat en el darrer ple d'aquesta legislatura.

Des de la CUP mirarem d'impulsar iniciatives similars a d'altres municipis i animem a la resta de partits polítics que així ho facin també.


Girona, abril de 2007