El ple de Girona reclama la dignificació del Güell i descarta que es cobreixi

En la sessió també s’aprova la moció de la CUP contra l’ús d’herbicides agrotòxics que contenen glifosat

Ahir dilluns el ple municipal de Girona va aprovar la moció presentada pels grups de la CUP i ICV-EUiA en què es proposava descartar definitivament qualsevol projecte per cobrir el riu, i es demanava una aposta per dignificar-lo. A més, el text aprovat preveu que l’Ajuntament presenti un calendari d’execució del projecte de reconstrucció del pont del dimoni. En la sessió també es va aprovar, en aquest cas per unanimitat, una altra moció de la CUP contra l’ús d’herbicides i plaguicides que continguin glifosat, una substància agressiva i altament tòxica, l’ús de la qual ha generat polèmica en molts països pel risc que pot suposar per la salut pública.

Igualment, va prosperar una moció presentada per tota l’oposició excepte el regidor no adscrit Carles Bonaventura, en què es demanava suspendre el procés de provisió d’una plaça de sotsinspector de la policia municipal per les irregularitats que s’han detectat durant el procediment. També van tirar endavant, amb els vots de la CUP, tres mocions més. Una, en què es reclamava aclarir el futur de l’hospital Trueta i el campus de salut; una altra per reivindicar la 2a República a Girona i recuperar la figura del darrer batlle republicà Joan Ballesta; i la darrera, per condemnar els fets de Ceuta i demanar la dimissió del ministre espanyol de l’Interior.

Un altre punt aprovat va ser la proposta d’adherir l’Ajuntament de Girona al recurs que s’ha presentat des del món municipal contra la reforma de l’administració local impulsada pel govern espanyol, que va comptar amb el vot de tots els regidors del ple excepte els del PP. Per contra, va desestimar-se una moció en què es reclamava l’impuls del Pla Estratègic de Cultura, un document que la majoria de grups de l’oposició reivindiquen des del principi del mandat. La sessió també va servir per aprovar l’expedient de contractació dels serveis postals de l’Ajuntament. En aquest punt la CUP es va abstenir i va reclamar més valentia a l’hora de fixar clàusules socials i ambientals.

En l’apartat d’urbanisme es va fer un pas més per la supressió definitiva en el planejament de les dues Àrees Residencials Estratègiques previstes al terme de Girona, a les quals la CUP s’havia oposat des de la seva aparició. En la sessió també es va donar compte de la liquidació del pressupost municipal del 2013. En aquest punt la CUP va reclamar mecanismes d’informació i transparència per tal de garantir l’accés de la ciutadania a la gestió dels comptes públics. En l’apartat de precs i preguntes la CUP va preguntar sobre el grup de treball de cooperació, les obres del Parc Central i el ple monogràfic sobre el TAV, la neteja al polígon de la Nestlé, la poda d’arbat a Sant Narcís, la taula sobre pobresa energètica i els horaris de les biblioteques, entre d’altres.

Costos afegits a la compra del fons Santos Torroella

Al principi del ple la CUP va demanar explicacions a l’equip de govern pel fet que hagi previst cobrir el cost de l’estudi que s’ha encarregat sobre la rehabilitació de la Casa Pastors s’hagi amb els recursos de la partida municipal d’activitats culturals. La CUP va criticar que l’equip de govern no inclogués cap partida pressupostària per la compra del fons ni la rehabilitació de l’edifici, i que ara els costos d’aquestes operacions vagin en detriment d’altres línies d’acció en matèria cultural. El cost de l’estudi suposarà un terç de la partida d’activitats culturals.