La CUP de Girona presentarà una moció en favor del dret a l’autodeterminació


 La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Girona ha decidit presentar una moció al proper p le del mes de setembre on s’hi demana que el municipi es posicioni en favor de l’exercici del dret a l’autodeterminació i també demanarà la retirada permanent de la bandera espanyola del consistori.
L’exercici d’aquest dret està reconegut pel mateix Parlament de Catalunya però es veu impedit pel contingut de la Carta Magna espanyola. La CUP exigeix als grups polítics presents al ple, algun dels quals es reconeix com a independentista, que articulin vies reals per la consecució d’aquest dret. El text de la CUP també exigeix la retirada de la simbologia espanyola de la façana i del Saló de Plens de l’Ajuntament.Text de la moció.
Part expositiva:
-Fem la següent Proposta de Moció, sobre el dret d’autodeterminació de la nació catalana.


-Vist el debat que mesos enrera va tenir lloc al
Parlament de Catalunya sobre el dret d’autodeterminació i vist que no
s’ha formalitzat cap acord satisfactori per tal que el poble català
pugui exercitar-lo.


-Vista la Resolució 98/III adoptada pel Parlament
de Catalunya el 12 de desembre de 1989 sobre el dret d’autodeterminació
en que explícitament manifesta que :


1. Declara, solemnement, que Catalunya forma part
d'una realitat nacional diferenciada en el conjunt de l'Estat, fet que
el poble català ha sostingut en tot moment, tant des de les seves
forces polítiques, de les institucions culturals i civils del país, com
des de la consciència de la majoria dels seus ciutadans i ciutadanes.
2. Manifesta que l'acatament del marc institucional vigent, resultat
del procés de transició política des de la dictadura a la democràcia,
no significa la renúncia del poble català al dret a l'autodeterminació,
tal com estableixen els principis dels organismes internacionals i es
dedueix del preàmbul de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979.


3. Afirma, com a conseqüència, que en el moment
que ho cregui oportú, i a través de les actuacions previstes en el
mateix ordenament constitucional, podrà incrementar les cotes
autogovern (sic) fins allà on cregui convenient i, en general, adequar
la regulació dels drets nacionals a les circumstàncies de cada moment
històric.


-Atès que l'autodeterminació és la via més
efectiva per resoldre situacions d'anomalia democràtica. Així ho
considera les pròpies Nacions Unides en la Declaració Universal dels
Drets dels Pobles.


-Atès que els ajuntaments son la institució
democràtica més pròxima a la ciutadania i que per tant han de recollir
les peticions i sensibilitats de la ciutadania.


-Atès que L’Onze de Setembre d’enguany
commemorarem la Diada Nacional de Catalunya, i que ben aviat farà 300
anys de la fatídica efemèride que va posar punt i final a les
llibertats nacionals de Catalunya.
En conseqüència demana:
-Que l’Ajuntament de Girona aprovi una moció per la qual es reconeix el
dret democràtic a l’autodeterminació del poble català i el seu lliure
exercici.


-Que es tingui en compte l’abast territorial de la nació catalana.


-Que es treballi per estendre a altres municipis l’acord amb la finalitat que s’afegeixin a aquesta iniciativa democràtica.


-Que es facin efectius d’altres gestos i acords de
caire simbòlic com ara la retirada de la bandera espanyola durant la
jornada i que a la façana consistorial onegi únicament l’emblema gironí
i català.


-Que es procedeixi a la retirada de símbols
ofensius pels catalans i catalanes de les dependències municipals.
Així, demanem que s’enretiri del Saló de Plens el quadre dels Borbons
que presideix la sala, ja que entenem que la institució monàrquica és
contrària als principis democràtics.