La CUP presenta l'espai «Girona actua!»


amb voluntat de
que els gironins puguin decidir quin model de ciutat vole
n

Jordi Navarro: "Després de les eleccions, el «Girona actua!» ha de
servir perquè la
ciutadania, conjuntament amb associacions, partits
polítics i representants econòmics i sindicals, defineixin les grans
línies de la política municipal dels pròxims quatre anys"
La Candidatura d'Unitat Popular, amb la voluntat de millorar la presa de decisions cap a un model més
participatiu, creu indispensable una reorganització clara de l'organigrama de l'Ajuntament i de la seva
forma de funcionament. És per això que la CUP presenta l'espai «Girona actua!», una eina que ha de
permetre abandonar el model burocràtic de funcionament del consistori gironí, i avançar cap
a un model d'organització estratègic, on amb la participació del conjunt de la ciutadania, s'hi
habilitin unes polítiques transversals i integrals.El «Girona actua!» pretén que, cada quatre anys i coincidint amb la convocatòria de les eleccions
municipals, les persones a títol individual, conjuntament amb les associacions de la ciutat, els partits
polítics i les entitats econòmiques i sindicals, debatin i decideixin les grans línies d'acció que han de
configurar el futur model de ciutat que es vol per Girona.
D'aquesta manera, la CUP creu necessari que el nou govern sorgit de les urnes, es marqui
l'obligació de presentar una proposta de Programa d'Actuació Municipal (PAM) per als
pròxims quatre anys. La proposta de PAM hauria de ser debatuda amb el conjunt de la
ciutadania de Girona a través de diferents tallers de barri i la creació d'un Fòrum de la Ciutat.
Amb la creació d'aquest espai, els gironins i gironines disposarien d'un mecanisme que permetria discutir i
decidir les polítiques més transcendentals dels pròxims quatre anys, com per exemple, l'arribada del
TGV o el model urbanístic que es vol per la ciutat.
Ara bé, la CUP avisa que el «Girona actua!» no ha de servir, com ha passat en altres ciutats dels Països
Catalans, com un simple mecanisme de consulta utilitzat per l'equip de govern per legitimar-se, sinó que
les decisions preses pel conjunt de la ciutadania, han de ser escoltades i legalment assumides pel
consistori gironí. Sota aquest propòsit, és essencial que existeixi una forta voluntat política per permetre
que la gent pugui decidir sobre aquells temes que més l'afecten com a ciutadà. Actualment, només la
CUP ha expressat de manera ferma i clara, un compromís per avançar cap aquest model.
La proposta del «Girona actua!», s'emmarca en un acord de col·laboració que ha establert la
CUP de Girona amb un grup de politòlegs i politòlogues, per construir un full de ruta que
permeti a la capital gironina esdevenir un referent democràtic arreu dels Països Catalans. La
voluntat de la CUP és que les decisions polítiques no estiguin restringides a la militància dels
partits polítics, ni que la participació ciutadana no es limiti a un cop cada quatre anys, sinó
que la col·laboració dels i les gironines sigui indispensable per influir i decidir sobre les
decisions polítiques municipals.