La CUP presenta una bateria de propostes sobre mobilitat a Girona

La formació ha registrat avui les seves aportacions al futur Pla de Mobilitat Urbana de Girona, en procés de redacció

La CUP ha registrat avui les seves aportacions de cares al futur Pla de Mobilitat Urbana de Girona (document), que està en fase de redacció. Així, la formació ha presentat una bateria de propostes per tal que l’equip de govern les inclogui en el document final, basades en aspectes com la mobilitat a peu, en bici i en vehicle privat motoritzat, la promoció del transport públic, el foment dels hàbits saludables o la lluita contra les emissions de CO2 i els efectes del peack-oil, entre d’atres.

En l’àmbit de la mobilitat a peu la formació aposta, per exemple, per una millora substancial de les voreres i els passos peatonals de la ciutat, així com la creació d’itineraris segurs i per al col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa a l’ús de la bicicleta, la formació proposa completar la xarxa de carrils bici, cercar sistemes d’aparcament segur o millorar la jerarquització viària i augmentar el nombre de zones 30 a la ciutat.

Altres mesures proposades per la CUP són la creació de més aparcaments dissuasoris als accessos de Girona, millorar la integració tarifària en l’àmbit del transport públic, definir topalls i objectius per a la reducció pel que fa a la contaminació acústica i les emissions de CO2 o engegar campanyes d’educació i sensibilització vial i ambiental, entre moltes d’altres. Les propostes presentades han estat treballades des de la comissió ambiental de la CUP de Girona.

El regidor portaveu de la CUP al consistori gironí, Jordi Navarro, ha destacat la importància que el Pla de Mobilitat Urbana esdevingui una eina amb vocació estratègica, que serveixi per avançar cap a “un nou model de mobilitat a la ciutat, basat en els principis d’equitat, sostenibilitat, seguretat i eficiència”, i que compti “amb la implicació i compromís tant de les diferents administracions com de les entitats i la ciutadania”.