La CUP proposa la instal·lació de rètols explicatius


La CUP proposa la instal·lació de rètols explicatius als rius gironins  i a d'altres elements arquitectònics rellevants

La formació independentista considera que el patrimoni natural i cultural gironí s'ha de divulgar entre la ciutadania

La
CUP proposa un paquet de mesures i actuacions amb la finalitat de
potenciar i difondre els valors naturals, culturals, històrics i
paisatgístics dels gironins i gironines. És en el marc de la ciutat
educadora on la CUP creu que s'ha de donar a conèixer  entre
la ciutadania elements tant singulars com són els rius Ter, Güell,
Galligants i Onyar, així com la Sèquia Monar, les fonts del municipi,
les Hortes de Santa Eugènia o el patrimoni arquitectònic industrial,
entre d'altres.

Així, la instal·lació de plaques i rètols
indicant el nom i una breu explicació, en català i d'altres llengües,
poden ser una eina de difusió útil i eficient per a donar a conèixer
entre la població,ja sigui resident o visitant, el patrimoni gironí.
D'altres propostes són l'el·laboració de rutes guiades tematitzades,
campanyes adreçades a escolars o un intercanvi d'experiències amb
d'altres ciutats per on hi discorrin rius.

La CUP entèn que els
rius esmentats són un tret definitori del municipi i un element de
primer ordre en la configuració de la identitat local gironina, valors
que cal potenciar i divulgar al màxim amb finalitats educadores.
Finalment la CUP considera que la iniciativa pot esdevenir una eina
interessant per atraure un turisme de caire ecològic, cultural i
sostenible.