La CUP qüestiona la política de tractament de residus.


Des de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) valorem positivament l'augment de reciclatge de residus generats a la ciutat de Girona i entenem que en aquest sentit s'ha avançat.Tanmateix discrepem amb el fons del model que s'està aplicant en el tractament de residus. Creiem que l'equip de govern hauria de prioritzar la reducció de consum i la reutilització de materials, tal i com es fa actualment amb el reciclatge, donat que d'aquesta manera es reduiria el volum de residus i no ens trobaríem amb els actuals problemes de saturació d'abocadors, així tampoc caldria utilitzar la incineradora de Campdorà, que recordem-ho és una infraestructura poc o gens sostenible.Des del nostre punt de vista caldria iniciar campanyes destinades a la sensibilització ciutadana per tal de reduir el consum i promoure la reutilització amb criteris de responsabilitat ambiental.Finalment entenem que un govern municipal d'esquerres no ha de seguir directrius consumistes tal i com està fent actualment el govern tripartit de l'Ajuntament de Girona.