La CUP reitera el seu suport a les treballadores de CLECE en vaga


Des de la CUP de Girona volem reiterar el nostre suport explícit a les treballadores i treballadors de la neteja de l'empresa CLECE que fa dues setmanes que estan en vaga. Volem manifestar públicament que ens solidaritzem amb la seva reivindicació per unes condicions laborals més dignes.La CUP, com a partit independentista i d'esquerres, entén que l'Ajuntament ha de vetllar per unes condicions de dignitat i no precàries dels seus treballadors/es, ja siguin contractats directament o subcontractats. En aquest sentit instem als socis de l'equip de govern que s'autoproclamen d'esquerres (IC-V i ERC) a treballar i mediar amb la finalitat de resoldre la situació, amb el benentès que, fins ara, la seva postura de neutralitat no fa més que afavorir una de les parts en conflicte: l'empresa.Finalment volem manifestar el nostre compromís per avançar cap a una progressiva municipalització dels serveis de neteja que es presten en els centres sota competència de l'Ajuntament, atesos els evidents avantatges econòmics, socials i funcionals inherents a la municipalització dels serveis.