La CUP vol expressar el seu malestar davant la recent constitució de la Diputació de Girona


Troba excessiva la remuneració dels càrrecs i planteja una revisió salarial amb la finalitat de redu ir despeses. Aposta per la contenció pressupostària i l'austeritat en les despeses dels càrrecs, alhora que demana més transparència. També rebutja la progressiva professionalització de l'activitat política.


En primer lloc la CUP vol denunciar la impunitat amb que s'han aprovat els increments de les retribucions dels càrrecs. Aquest és un fet que tristament s'està convertint en normal després de la celebració d'unes eleccions. Creiem que les retribucions del president de la Diputació i d'altres càrrecs són excessives i superen amb escreix allò raonable; en l'actual context de precarietat en que viu part de la població a Catalunya, amb un percentatge important de població vivint sota el llindar de la pobresa o en condicions de gran austeritat com els mileuristes, és immoral i poc honest que els càrrecs institucionals s'autoregulin a l'alça les retribucions econòmiques fins a superar, i de molt, el salari mínim interprofessional o l'augment interanual de l'IPC.


(Podeu consultar els sous al final de la notícia)


En segon lloc considerem un insult a la ciutadania que mentre els
treballadors/es hem de lluitar perquè se'ns reconegui l'augment de
l'IPC, la classe política s'apuja els sous fins assolir xifres
d'escàndol com és el cas del President de la Diputació de Girona, amb
un augment salarial de més d'un 40%; entenem que 14 pagues mensuals de
7000 euros bruts és una quantitat poc raonable; alhora, també
qüestionem les retribucions de la resta de càrrecs i considerem poc
ètic el sistema per a designar càrrecs de confiança, atès que són
nomenats a dit pels partits polítics i no s'haurien de remunerar amb
diners públics.. És amb actituds prepotents i irresponsables com
aquesta que es fomenta l'abstenció i augmenta el descontentament de la
ciutadania vers la classe política.
Com a força política independentista i d'esquerres i en solidaritat amb
les classes populars fem una aposta decidida per la contenció
pressupostària, l'austeritat dels càrrecs electes i la transparència.
Així, demanem als grups municipals amb representació a la Diputació de
Girona, especialment als grups que es defineixen d'esquerres, que
plantegin al Ple un paquet de mesures encaminades a reduir les despeses
derivades de la seva remuneració com a mínim fins a un 20% i que la
quantitat estalviada que en resulti es destini a projectes de
cooperació, educatius o culturals. També demanem que es pengi
mensualment al web una relació de les despeses derivades de dietes, en
un exercici de transparència i respecte a la ciutadania.
Finalment rebutgem la naturalesa orgànica de la Diputació, atès que
creiem que cal superar l'espanyolització institucional dels Països
Catalans; en aquest sentit apel·lem a la coherència ideològica dels
partits polítics que s'autoanomenen catalanistes. També volem expressar
el nostre malestar per la creixent professionalització de la política,
una dinàmica engegada pels partits polítics que no fa més que allunyar
a la ciutadania de la més que necessària tasca diària de la política.
Entenem que cal escurçar la distància que hi ha entre ciutadania i
política, i és imprescindible cercar mecanismes de participació
eficients i reals amb la finalitat d'implicar la ciutadania en els
afers col·lectius; i una bona mesura seria fer una aposta per
l'austeritat per part dels càrrecs electes, donant exemple i treballant
per recuperar la il·lusió col·lectiva.
REPRODUIT DEL PUNT DIARI DEL DIA 31/07/07ELS DIPUTATS (sou brut i 14 pagues)

President (dedicació exclusiva) - Enric Vilert: 98.000 euros l'any.Vicepresidents (dedicació exclusiva) - Jaume Sitjà (ERC), Roger Zamorano (ERC) i Narcís Casassa (PSC): 70.000 euros l'any.Altres diputats del grup de govern

(dedicació exclusiva) - Pilar Mundet (PSC), Pere Trias (ERC), Estanis
Puig (PSC), Miquel Palomeras (PSC) i Josep Marigó (PSC): 60.000 euros
l'any.Diputats de l'oposició (CiU) - Xavier Soy, Gabriel Casas i Xavier Sanllehí: 47.000 euros.Dedicació parcial (90%) - Jaume Torramadé (CiU):
42.300 euros anuals.Plus per a tots els diputats per assistència a plens, comissions i juntes: - 793,66 euros.
Indemnitzacions afegides als diputats portaveus
: - Joan Planella (ERC), Joan Pluma (PSC) i Jaume Torramadé (CiU): 9.000 euros l'any.Indemnitzacions afegides als presidents de grup:
- Enric Vilert (ERC), Teresa Ferrés (PSC) i Gabriel Casas (CiU): 9.000 euros anuals.Dieta sencera per dia de desplaçament: - 103,37 euros.
CÀRRECS DE CONFIANÇA


Cap de gabinet de la presidència: - Ramon Moreno: 68.000 euros l'any.Director d'àrea de la vicepresidència primera
: - Josep M. Muñoz: 66.000 euros.Directors d'àrea: - 58.000 euros.

- Cooperació: Albert Pacheco.

- Cultura: Miquel Aguirre.

- Acció territorial: Marc Puigdomènech.


- Promoció Econòmica i Noves Tecnologies: Moisès Tomàs.Coordinadors de grup: - 52.500 euros l'any.

- PSC: Pere Cabarrocas.

- ERC: Josep M. Aguirre.

- CiU: Joan Bagué.
Assessors de grup (12, 4 per cada grup) - Cinc assessors de categoria A: 44.800 euros l'any.

- Tres assessors de categoria B: 37.800 euros l'any.

- Dos assessors de categoria C:
35.000 euros l'any.

- Dos assessors de categoria D: 29.400 euros l'any.Gerent de les vies verdes - 37.885,12 euros l'any.
Director de la Casa de Cultura
- 57.031,52 euros l'any.Assessor de medi ambient - 41.673,66 euros l'any.Coordinador de l'àmbit aeroportuari i de transport aeri
- 41.673,66 euros l'any.Gerent del Xaloc - 71.400 euros l'any.Auxiliars de grup - 2 d'ERC: 22.400 euros l'any.


- 4 de CiU: de 22.400 a 28.000 euros l'any.

- 2 del PSC: 22.400 euros l'any.