Moció de la CUP en relació al vial de les Hortes


Moció presentada a tots els portaveus dels grups amb representació a l'ajuntament de Girona per al proper ple municipal:Exposa:Que el passat dilluns dia 21 de març d’enguany va ser aprovada per unanimitat, a la sessió plenària de l’Ajuntament de Salt, una moció presentada pels grups municipals del PSC, ERC, EUiA, i IpS-ICV (per iniciativa d’aquests darrers), en el sentit de descartar definitivament el projecte de construcció del vial (frontissa de Santa Eugènia) que afecta les hortes i deveses de Salt i Santa Eugènia. Que en aquesta moció també es demana a l’Ajuntament de Girona l’adopció de la mateixa resolució.Que, si a més tenim en compte que el Grup Municipal de la vostra mateixa opció política a Salt ha aprovat, i en aquest cas presentat, l’esmentada moció.Per tot plegat, sol·licitem:1. Que presenti en el plenari municipal de l’Ajuntament de Girona, una moció de cara a que també es descarti definitivament la construcció d’aquest vial en el nostre terme municipal.2. Que en la mateixa moció es demani la col·laboració per part d’ambdós Ajuntaments (Salt i Girona), de cara a fer les gestions adients prop dels organismes competents d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per a supressió aquest projecte del planejament urbanístic general.