Santa Eugènia, cap on cal anar?


Candidatura d’ Unitat Popular  de GironaSobre el projecte de rehabilitació del barri de Santa Eugènia i la subvenció recentment atorgada per la Generalitat de Catalunya, la CUP ( Candidatura d’Unitat Popular) de Girona vol fer les següents consideracions i propostes: 


El barri de Santa Eugènia és dels més poblats de la ciutat de Girona i històricament ha patit i continua patint importants greuges urbanístics i socials que s’han traduït en diferents problemàtiques: envelliment de la població, alta densitat de població, sorolls, excessiu creixement urbanístic...


 


Per tant, al nostre entendre es fa necessari aplicar un seguit de mesures per a pal·liar la situació:


-Esponjar diferents espais urbans del barri per tal de crear nous espais verds a fi de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.-Rehabilitar l’antiga fàbrica Marfà com a centre social, tot prioritzant l’ús per a joves mitjançant la cogestió o d’altres formes democràtiques de gestió.-Donada l’alta concentració de població nouvinguda amb risc d’exclusió es fa necessari invertir recursos en projectes educatius i socials encaminats a garantir i millorar la cohesió social del barri. Es fa imprescindible la integració social i lingüística de les persones nouvingudes i en aquest sentit cal fer del català una eina útil i necessària que ajudi a la integració del diferents col·lectius de nouvinguts.-Cal implementar mesures per evitar la guetització, millorar la convivència intercultural i prevenir possibles brots de xenofòbia, així, proposem la creació d’una escola d’adults a la zona.Finalment, reclamem un procés de participació real ( i no virtual ) en el procés de redacció i execució del projecte de rehabilitació del barri de Santa Eugènia, que tingui en compte entitats i veïns.