Per un parc d’habitatge de lloguer social de baix cost i d’una Borsa Pública de LloguerDavant de la problemática de l’habitatge pels joves, la candidatura proposa
politiques basades en la gestió de la demanda
La CUP aposta per redefinir el paper de l’Oficina Municipal de l’Habitatge,
que haurà d’acollir aquesta nova Borsa Pública de Lloguer i gestionar el
funcionament del parc d’habitatge de lloguer social. Per altra banda, la
formació considera important iniciar un debat ciutadà sobre l’okupació
d’espais en desús i la descriminalització d’aquesta opció.
La dificultat per accedir a un habitatge en condicions dignes és, ara per
ara, un dels principals impediments per a l’emancipació del jovent. Tot i
les limitacions competencials que hi ha en l’àmbit local respecte a aquest
tema, cal que l’Ajuntament faci daquest aspecte una prioritat.


Des daquest
punt de vista, considerem que la política d’habitatge duta terme pel govern
gironí durant els darrers anys, basada en la construcció d’habitatge en
règim de protecció oficial, no és la via adeqüada; creiem que cal afrontar
aquesta problemàtica des d’una nova perspectiva basada en dos eixos: la
gestió de la demanda i necessitats d’habitatge de la població i la cerca de
fórmules dinàmiques d’accés a l’habitatge per al jovent.
Seguint aquesta lògica és imprescindible la creació de censos complets, tant
de l’habitatge a la ciutat (habitatges buits, de compra, de lloguer i en
règims públics) com de les persones que no tenen assegurat l’accés a
l’habitatge.
A partir daquesta anàlisi, i un cop detectades les necessitats d’habitatge,
creiem que cal dotar-se de mecanismes i establir mesures com la creació d’un
parc d’habitatge de lloguer social de baix cost i d’una Borsa Pública de
Lloguer.
De la mateixa manera, creiem important potenciar fórmules de d’accés a
l’habitatge que s’escapin dels circuits immobiliaris privats, ja sigui a
partir de l’actuació de l’Ajuntament o amb projectes que sorgeixin des dels
mateixos demandants d’habitatge. Des d’aquest punt de vista, sense descartar
altres fórmules, apostem per dues vies:
Habitatges municipals de lloguer per a joves. Aquesta fórmula requereix la
implicació directa de l’Ajuntament que, a més, ha d’establir mecanismes que
assegurin el seu manteniment la seva futura utilització com a habitatge
social i no especulatiu.
Lloguer cooperatiu. Aquesta fórmula es basa en la constitució de
cooperatives d'habitatge en les quals cada persona associada té pret de
lloguer indefinit i paga un lloguer tou que reverteix en la cooperativa, i
requereix que l'administració faciliti l’obtenció del sòl.
Per altra banda, la CUP creu en aquests moments l’okupació d’espais
abandonats és una de les vies legítimes que el jovent usa com a forma de
resposta. Com dèiem, actualment el cens d’habitatges buits de Girona és
insuficient i no està actualitzat. Però un passeig per qualsevol barri de la
ciutat ens farà adonar de la gravetat dels fets. A Girona tenim immobles
sencers, alguns d’ells ben cèntrics, que no estan habitats.
Així, darrerament, alguns grups de joves han optat per entrar i reconvertir
diferents espais abandonats de la ciutat. Ho han fet bé per instal·lar-hi
una vivenda o bé per crear un centre social. Aquest darrer és el cas del CSA
(Centre Social Alliberat) La Ferralla, situat a la vall de Sant Daniel. És
urgent començar a descriminalitzar l’okupació i entendre-la com una solució
més als problemes de la ciutat. En aquest sentit volem denunciar públicament
les pressions que els integrants del CSA La Ferralla estan patint per part
del cos dels Mossos d’Esquadra. El darrer cas ha estat aquest dissabte 12 de
maig al matí, quan una dotació de dues furgonetes del cos ha estat vigilant
la casa des de lluny.