Moció contra les altes injustificades i pel dret d'emmalaltir amb dignitat