Moció sobre el trasllat del laboratori clínic de l'hospital Trueta