Al·legacions de la CUP a les Ordenances d'Edificació


La CUP de Girona ha decidit presentar una al·legació a les Ordenances d'Edificació de la ciutat. La CUP proposa un augment del 20% en la superfície mínima dels pisos (de 40m2 a 48m2), fet que faria augmentar les condicions d'habilitat i accessibilitat.EXPOSA :

Que el dimarts dia 2 de març de 2005, en el plenari municipal d’aquesta ciutat, es va fer l’aprovació inicial del text refós i modificació de les Ordenances d’Edificació del municipi de Girona.

Que l’esmentat text s’exposa a informació pública, per a la presentació d’al·legacions, en un termini que finalitza el proper dissabte dia 16 d’abril de 2005.

Que, d’acord amb aquest procediment presentem la següent AL·LEGACIÓMOTIUS :

Al Títol II. Capítol Primer. Habitatges (articles des del 90 al 115), s’especifiquen un seguit de requisits d’edificabilitat. Pel que respecte als requisits mínims d’accessibilitat la normativa proposada s’ajusta estrictament a la legislació vigent (Llei 29/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i Decret 135/1995).D’acord amb aquesta legislació tan sol s’obliga a fer accessibles (o practicables en el seu cas) els accessos i espais comuns d’un bloc o escala d’habitatges. També obliga a una reserva de habitatges adaptats del 3% del total d’habitatges de les promocions públiques.

Pensem que cal anar més enllà, i que la nova Ordenança d’Edificació de Girona hauria d’establir unes condicionsmínimes per a facilitar que en tots els edificis de nova construcció, a banda de poder assolir unes millors condicionsd’habitabilitat en general, tothom pogués rebre la visita de persones (familiars, amics, ..) amb mobilitat reduïda, i en qualsevol cas també tothom es pogués adaptar fàcilment l’habitatge davant situacions sobrevingudes (per motius de salut, accidents, envelliment,..) de dificultats i limitacions de mobilitat.Per tot plegat, presentem les següents PROPOSTES :

En els Articles que corresponguin, o afegint-ne els que calguin, s’hauria d’establir, per a tots els nous habitatges, que :

* Totes les portes de l’habitatge hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m. i una alçada també mínima de 2,00 m.

* Les portes de les cambres més petites s’hauran d’obrir cap enfora o ser corredisses.

* Totes les habitacions hauran de poder tenir, a continuació de la porta un espai lliure (que no sigui escombrat perl’obertura de la porta) que permeti un cercle de gir d’un diàmetre de 1,2 a 1,5 m.

Les superfícies mínimes, seran :

Cuina 6,5 m²

Habitació principal 12,0 m²

Sala 17,0 m²

Cuina-Sala 22,0 m²

Bany (amb dutxa) 4,0 m²

Bany (amb banyera) 6,0 m²

Eixida/rentador 4,0 m²