Crida per Girona

Des de fa uns mesos canalitzem la nostra activitat local a través de la CUP-Crida per Girona. Tota la informació la trobareu al web http://cridapergirona.cat

Acte de final de campanya