La CUP de Girona comparteix la queixa del Senat de Joves


El nostre programa electoral recull la proposta de fer del Senat un organisme decisori

i plenament participatiu. Davant de la declaració pública que han fet avui els joves senadors de la ciutat, en què es demana, entre d’altres, més llibertat d’acció dels senadors i més facilitats en la participació, la CUP s’hi mostra absolutament en sintonia. Alhora, vol recordar que el nostre programa electoral inclou la reformulació i potenciació del Senat. En primer terme creiem que aquest és un organisme que podria canalitzar les demandes del jovent de Girona i formar aquest segment social en la coresponsabilitat i la participació. Però perquè això sigui possible, caldria, abans una reforma del seu reglament. La reforma hauria de limitar a un paper tècnic les feines dels representants municipals. Una funció, la d’aquests tècnics, que es cenyís a l’estricte assessorarment a les persones membres del Senat.


 Els partits membres de l’equip de govern tenen una actitud temerosa davant dels joves i amb l’intent de capitalització de les iniciatives del Senat, han quedat desacreditats com a representants polítics del jovent gironí. Per altra banda, tal i com demanen els senadors, nosaltres també creiem en l’augment d’atribucions i competències d’aquest organisme. En aquest sentit és molt important establir mecanismes per assegurar que les decisions que pren el Senat siguin tingudes en compte. Per últim, demanem que la participació no es limiti a la senadora o al senador de barri, sinó que s’estengui a tot el jovent que ho desitgi. La forma actual d’elegir les persones que formen part del Senat és el sorteig, un sistema que considerem poc democràtic i representatiu. En una fórmula que intenta conciliar la participació directa amb la funcionalitat, apostem, des d’un principi, perquè els i les membres del Senat siguin escollides per assemblees de joves de barri, la voluntat de les quals sigui representada per el senador o senadora. A parer de la CUP aquestes reformes permetrien convertir l’actual Senat en un autèntic òrgan de representació i participació juvenil.