La CUP de Girona demana la instal·lació de minideixalleries urbanes per a la recollida selectiva


A Cardedeu, l'Ajuntament  ha posat en marxa un nou servei de reciclatge de residus sòlids de petit format a través de minideixalleries urbanes instal·lades a la via pública. Les minideixalleries urbanes permetran recollir de manera selectiva 7 productes en dipòsits independents: Piles (convencionals, alcalines, botó) ,Bateries de mòbil ,CD - DVD ,Bolígrafs i retoladors , Cartutxos d'impressora d'injecció ,Bombetes de baix consum,Bombetes convencionals i halògenes.


Creiem que aquesta és una bona iniciativa que facilitata a la ciutadania la imprescindible tasca del reciclatge, apropant eines i mitjans. Sempre hem valorat positivament la política de reciclatge duta a terme des de l'Ajuntament de Girona, per això proposem que es continui millorant i s'implanti aquest sistema a Girona.