Reinventar el municipalisme

A continuació podrem llegir l'opinió d'en Jordi Navarro, membre de la Candidatura d'Unitat Popular a Girona on ens parla de la visió que té respecte el municipalisme.Una de les formes de poder més proper i popular són els ajuntaments.
S'hi dóna una proximitat entre ciutadà i govern municipal que pot
generar un nivell de compromís permanent. L'àmbit territorial on
aquesta realitat és més constatable és als petits municipis, on les
relacions humanes i la política es confonen.

A les ciutats l'esquema es distorsiona. Molts més habitants i la
maquinària burocràtica dels ajuntaments converteixen aquesta relació en
un flux més complex. Sovint veiem que administrats i administració
viuen d'esquena: sense parar-se cap tipus d'atenció mútua.Hi ha experiències properes que ens demostren que malgrat la suposada
proximitat de l'administració municipal, la distància i indiferència de
la majoria social envers els afers de la ciutat es manté i
s'engrandeix. Aquesta tendència, al nostre entendre, també la podem
atribuir als grans partits, que en molts casos han esdevingut
corporacions opaques amb fins més aviat tèrbols: electoralisme crònic,
perpetuació en el poder, corrupció...En efecte, avui en dia els grans partits polítics amb poder disposen
d'enormes recursos econòmics que no serveixen per a una altra cosa que
per dissenyar campanyes de màrqueting polític. Ara ja sembla que la
base de la democràcia representativa -el contacte entre ciutadà i
polític professional per incidir en la gestió pública- formi part
d'allò prescindible. La majoria de càrrecs electes d'ajuntaments no
surten al carrer a debatre, a discutir, o a intercanviar impressions.
Només escolten i mediatitzen les queixes veïnals sota conjuntures molt
determinades, quan es pot erosionar el partit contrari.A la CUP pensem en altres termes. Creiem en un sistema de decisió i
gestió pública que engresqui els ciutadans. Que es torni a fer
municipalisme a peu de carrer. Que els polítics recuperin la seva
obligació principal, la de canalitzar les demandes. No ens podem
permetre que els polítics i els ciutadans visquin d'esquena, perquè ens
hi juguem l'elitització definitiva de la política. Per canviar les
nostres viles i les nostres ciutats hem de procurar que els ciutadans
exigeixin el mínim als representants: ser escoltats.Si bé és cert, en realitat nosaltres pensem que les formes de decisió
comunitària més responsables són aplicar les receptes de la democràcia
participativa i allunyar-nos dels models actuals. La participació ha de
ser una peça clau en l'activitat municipalista.És imprescindible redefinir la participació ciutadana i cercar noves
fórmules allunyades de la tutela institucional, fórmules obertes i
imaginatives que estimulin la ciutadania a apropar-se als ajuntaments,
a engegar iniciatives i propostes per convertir els ajuntaments en
autèntiques peces d'una democràcia de qualitat. Una democràcia que vagi
més enllà de la papereta quadriennal i de la mera representació
institucional. Una democràcia construïda des de baix i en què
absolutament tothom és imprescindible i coresponsable.Jordi Navarro (CUP Girona)